Uitvaartverzekering op latere leeftijd; nuttig?

Een recente enquête heeft uitgewezen dat 72 procent van de Nederlanders boven de 50 jaar het niet zinvol vindt om nog een uitvaartverzekering af te sluiten. Deze groep meent dat het beter is om te sparen om de kosten voor de eigen begrafenis of crematie te dekken. Maar, is dit wel zo?
Voorop moet worden gesteld dat uitvaartverzekeraars met hetzelfde enthousiasme een polis aan senioren aanbieden. Bij marktleiders, zoals Monuta, Nuvema en Yarden is het tot de leeftijd van 74 jaar mogelijk om ‘in te stappen’. Uiteraard zal er wat nauwgezetter worden gekeken naar de gezondheidstoestand voordat een aspirant-verzekerde wordt geaccepteerd. De maandelijkse premie bedraagt doorgaans enkele tientallen euro’s.
Enkele cijfermatige voorbeelden:
• De leeftijd is 53 jaar en het gekozen verzekerd bedrag is € 7.000 (een gemiddelde uitvaart).
Bij een premieduur van 20 jaar (de periode dat er premie moet worden betaald) zal de premie ongeveer € 25,- per maand bedragen.
• De leeftijd is 62 jaar en het gekozen verzekerd bedrag is € 10.000 (een luxe uitvaart).
Bij een premieduur van 20 jaar zal de premie ongeveer € 45,- per maand bedragen.
• De leeftijd is 71 jaar en het gekozen verzekerd bedrag is € 7.000.
Bij een premieduur van 10 jaar zal de premie ongeveer € 65,- per maand bedragen.
Een koopsom verzekering
Bij uitvaartverzekeraars is het eveneens mogelijk om de premie eenmalig in te kopen. Dit wordt een koopsom verzekering genoemd. Iemand van 53 jaar kan met een eenmalige premie van ongeveer € 3.500 een verzekerd bedrag van € 7.000 inkopen.
Verzekeren, sparen of een uitvaartdeposito
Het voordeel van verzekeren is dat de nabestaanden verzekerd zijn van een bedrag waarmee alle kosten rond de uitvaart gedekt kunnen worden, ongeacht het moment van overlijden. Indien er toch liever gespaard wordt, is een uitvaartdeposito vaak voordeliger dan traditioneel sparen. Bij een uitvaartdeposito wordt eenmalig of periodiek geld gestort bij een uitvaartverzekeraar. Het deposito wordt ingezet voor veilige beleggingen, waardoor het ingelegd bedrag veel sneller groeit dan op een spaarrekening. Het opgebouwd saldo wordt bij overlijden uitgekeerd aan de nabestaanden.
Conclusie
Of een uitvaartverzekering nu wel of niet zinvol is, blijft voor veel mensen vooral een persoonlijke afweging. Als er geen financiële draagkracht is, kan een verzekering in ieder geval de nodige kopzorgen uit handen nemen.