Dementievriendelijke uitvaart

Sinds begin maart 2018 mag ik mijzelf Dementievriendelijke uitvaartverzorger noemen. Dit nadat ik een training volgde die door Terramor in samenwerking met Alzheimer Nederland is ontwikkeld. In deze training krijgen uitvaartprofessionals allerlei handvatten aangereikt om mensen met dementie te betrekken bij het afscheid van een dierbare.

Vaak denken nabestaanden dat het niet mogelijk of heel moeilijk is om iemand met dementie op één of andere manier deel te laten nemen in het afscheidsproces, maar niets is minder waar. In deze training heb ik leren kijken naar de mogelijkheden die er zijn.

Waarom volgde ik deze training? Omdat ik inmiddels al een aantal ervaringen had gehad bij een sterfgeval, waarbij een partner achterbleef die leed aan dementie. Ik ervaarde dat bijvoorbeeld de kinderen of de verzorgenden van de dementie-patiënt aangaven dat het geen zin had om diegene te betrekken bij de bespreking van de uitvaart en de uitvaart zelf. Ik ging daarin mee omdat ik dacht dat zij dat toch wel het beste zouden weten.

Maar er bleef iets knagen…….”Het ‘weten’ en het ‘nu’ mag dan bij mensen met dementie misschien grotendeels weg zijn, het gevoel moet toch nog ergens zijn? “, zo dacht ik bij mezelf. Het blijkt toch fijn om te proberen deze mensen te betrekken, al is het maar bij een klein stukje van het proces, bijvoorbeeld een foto uitzoeken voor op de rouwcirculaire of samen met de kinderen een bloem neerleggen bij de overledene. Ook voor degenen die om de dementie-patiënt heen staan, kan dit een gevoel van verbondenheid en troost geven.

We krijgen in onze samenleving in rap tempo steeds meer met dementie te maken en juist in mijn vak kom ik het ook steeds vaker tegen. Daarom heb ik deze training gevolgd en hoop daarmee mensen op een verdrietig moment nog beter bij te kunnen staan.